Kontakt

Počítadlo přístupů

TOPlist

Weber.nivelit 25 kg

Weber.nivelit 25 kg

Samonivelační podlahová hmota na bázi cementu.

Více detailů


267Kč s DPH
221Kč bez DPH

Dostupnost: ihned


POUŽITÍ

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava. Pro tloušťky 2–12 mm, k vyrovnání stabilních podkladních vrstev (potěry, beton), k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (PVC, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy pokud nejsou lepené).

APLIKACE

Podlahová hmota weber.nivelit se připraví vmícháním 1 pytle (25 kg) suché směsi do 5,25 l čisté vody.

Pozor: uvedené množství platí pro novou recepturu. Množství záměsové vody kontrolujte podle návodu  na obalu.

Míchá se pomocí míchadla s nízkými otáčkami do homogenní směsi bez hrudek. Po 2 až 3  minutách znovu promíchat. Rozmíchaná směs musí být zpracována do 15 min. Weber.nivelit je pochůzný po 12 – 24 hodinách. Až od této doby se počítá tzv. technologická přestávka, která v případě dlažby činí minimálně 24 hodin, v případě koberců a plovoucích podlah minimálně 24 hodin a v případě  neprodyšných krytin jako PVC 72 hodin.

Rozmíchanou hmotu vylijeme na podklad a rozetřeme stěrkou nebo hladítkem. V jednom pracovním procesu lze nanést hmotu do maximální tloušťky 15 mm. Doporučujeme hmotu nevrstvit.

Při použití penetrace (spojovací můstek, omezení savosti) se musí weber.nivelit nanést ještě dokud je penetrace v polo suchém stavu (4 hodiny). Při dorovnávání hmoty se použije ocelové hladítko nebo rakle a odvzdušňovací váleček.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.nivelit.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

NÁŘADÍ

Stěrka, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka, nerezové hladítko, odvzdušňovací váleček.

SLOŽENÍ/TECHNICKÁ DATA

Hmota s velmi dobrými nivelačními vlastnostmi, lehce zpracovatelná, je v krátké době pochůzná.

DOPORUČENÁ DOBA POKLÁDKY KRYTIN

Dlažba: min. po 24 hod. po pochůznosti
PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti
Koberec: min. po 24 hod. po pochůznosti
Plovoucí podlahy: min. po 24 hod. po pochůznosti
Minimální tloušťka pro zatížení kolečkovou židlí je 3 mm.

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších
teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat.

Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36m2(naše doporučení je 25 m2) při ploše, která se blíží čtverci. V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty.

Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.

SPOTŘEBA

1,7 kg/m2/1 mm

Balení: 25 kg, paleta 42 balení.

Cena dopravy záleží na odebraném množství. Kontaktujte nás, rádi Vám cenu spočítáme. Také je možné zboží po uhrazení předem vyzvednout v distribučních centrech Weber (Liberec, Plzeň, České Budějovice, Kozojedy, Praha 10, Hradec Králové, Moravany u Brna, Prostějov,Babice, Ostrava) nebo v jakékoli prodejně Dektrade.

Při platbě předem a požadavku na dopravu vozí zboží přímo Weber a cena za dopravu je příznivější, než když je zboží zasíláno PPL na dobírku.
Při odběru zboží nad 36.000,- Kč je doprava zdarma.

Přijímáme objednávky pouze s platbou předem.Košík  

(prázdný)

Přihlášení

KONZULTACE ZDARMA

Pro všechny naše zákazníky poskytujeme v prodejním skladu ve Vysokém Chlumci ( po předchozí domluvě) konzultace zdarma, kdy Vám poradíme, jaké materiály zvolit v případě rekonstrukce Vašeho domu, jak postupovat, aby sanace byla účinná a poskytujeme i konzultace v místě Vašeho bydliště pouze za úhradu nákladů na dopravu. Ty v případě realizace odečítáme od ceny prací. 

 

 

 

 

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky